City centres as places for strategic cooperation through active city management – the significance of trade entities

Sebastian BRAŃKA, Andres COCA-STEFANIAK, Jarosław PLICHTA

Abstract


This paper posits that the contemporary city should be viewed as a common space that needs the effort of many various stakeholders in order to satisfy the diverse (and changing) needs of its stakeholders. Yet, achieving this effectively requires active management and coordination of a range of activities. This paper discusses three examples of recent activities in Cracow (Poland) that reflect strategic approach. The first of these case studies focuses on identifying the factors encouraging students to remain in Cracow after completing their studies. The second case study corresponds to a shopping centre opened in 2006 and the last case study shows the recent application of the cultural park legal framework to the city centre of Cracow. This study also makes reference to recent research funded by the European Commission’s Life Long Learning programme on the professional competences of city managers across 6 countries


Full text: PDF

Keyword(s)


city manager, town centre management, destination management, retail development, urban tourism, city attractiveness

JEL Codes


R58, L81, M38

References


Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R., Wilkońska, A., Mazanek, L., 2013. Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku – raport końcowy. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Brańka, S., 2013. Why do the university graduates settle down in the university town? Potential implications for city marketing – the case of Cracow. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, vol 10/59, pp. 87 - 97.

Brańka, S., Plichta, J., 2014. The role of city managers in managing networks in public space. In: T. Baaken, J. Teczke, eds. 2014. Managing Disruption and Destabilisation. Cracow – Muenster: International Management Foundation. 199-208.

Coca-Stefaniak, J.A., Ryczek, K., Radominski, S.M., 2008. Profesjonalizacja nowych kadr dla rewitalizacji urbanistycznej i zarządzania centrami miast. Urbanista, no. 11, pp. 26-28.

Coca-Stefaniak, J.A., Radominski, S.M., Ryczek, K., 2009a. Urban revitalisation and town centre management in Poland: opportunities and challenges for the 21st century. Journal of Urban Regeneration and Renewal, vol. 2, no. 3, pp. 207-215.

Coca-Stefaniak, J.A., Parker, C., Quinn, S., Rinaldi, R., Byrom, J., 2009b. Town centre management models: A European perspective. Cities, vol. 26, no 2, pp. 74-80.

Coca-Stefaniak, J.A., Parker, C., 2010. Towards the international profesionnalisation of place management, development and marketing. In: B. Hallier, ed. 2010. City and Regional Marketing. Moscow: European Retail Academy.

Coca-Stefaniak, J. A., 2013. A strategic approach – a must or a maybe? The Geographer, Spring 2013, p. 7.

Coca-Stefaniak, J.A., 2014. Place branding and city centre management – Exploring international parallels in research and practice. Journal of Urban Regeneration and Renewal, vol. 7, 4, pp. 367-373.

Coca-Stefaniak, J.A., Carroll, S., 2014. Managing town centres - from retail-focused management to the experience economy and beyond. In: N. Wrigley, E. Brookes, eds. 2014. Evolving high streets: resilience and reinvention - perspectives from social science, ESRC/ University of Southampton, http://www.riben.org.uk/Cluster_publications_&_media/ (accessed on 20 November, 2014)

Dudek-Mańkowska, S., 2007. Instytucjonalne metody kreowania wizualnego wymiaru miasta. Reklama zewnętrzna w Warszawie. In: M. Krajewski, ed. 2007. Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery. Poznań.

Florek, M., Proszowska-Sala, A., 2010. Promocja miast: Nowa Perspektywa. Warsaw: Stroer.

Grabiński, T., Seweryn, R., Gut-Mostowy, A., Mazanek, L., Wilkońska, A., 2006. Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku – Raport końcowy. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Grabiński, T., Borkowski, K., Seweryn, R., Wilkońska, A., Mazanek, L., 2009. Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku – Raport końcowy. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Grabiński T., Borkowski, K., Seweryn, R., Wilkońska, A., Mazanek, L., 2011. Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku – Raport końcowy. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Hajok, D., 2007. Reklama za reklamę na krakow.pl. Gazeta Wyborcza – Kraków, 13-14 października 2007, p. 4.

Konstytucja RP (Constitution of the Republic of Poland), 1997, art. 166.

G. Morcol, L. Hoyt, J.W. Meek, U. Zimmermann, eds. 2008. Business Improvement Districts: Research, theories, and controversies, Boca Raton.

Rada Miasta Krakowa, 2010. Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto. Retrieved from www.bip.krakow.pl.

Radominski, S.M., Coca-Stefaniak, J.A., 2007. Zarządzanie Centrum Miasta (TCM) – nowe podejście do zarządzania obszarami centralnymi. Urbanista, vol. 12, no. 60, pp. 33-35.

Rouba, H., Markowski, T., 1995. From the past to the future in town planning in Poland. Housing, Theory and Society, vol. 12, no. 3, pp. 165 – 171.

Strzelecka, E., 2008. Urban development versus sustainable development in Poland. Management of Environmental Quality: An International Journal, vol. 19, no. 2, pp. 243-252.

Śmigielska, G., 2013. Uwarunkowania roli przedsiębiorstw handlowych we współczesnej gospodarce. In: G. Śmigielska, ed. 2013. Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin. 13-42.

Urząd Miasta Krakowa, 2013. Sprawozdanie za 2013 r. z działań podjętych na obszarze parku kulturowego Stare Miasto. Retrieved from www.bip.krakow.pl.

Urząd Miasta Krakowa, 2014, Kraków i miejska strona bardzo popularne w 2013. Available at: http://krakow.pl/informacje/77322,48,komunikat,krakow_i_miejska_strona_bardzo_popularne _w_2013.html (Accessed on 10.11.2015)

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 1990. (Local Authorities Act), Dz. U. 1990 No 16 poz. 95, art. 7.

Wells, I., 1991. Town centre management: a future for the High Street. Geographical Papers, No. 109.

www.galeriakrakowska.pl/en/ogalerii/informacje.html (Accessed on 20th August 2014).

Young, C., Kaczmarek, S., 1999. Changing the perception of the post-socialist city: place promotion and imagery in Łódź (Poland). The Geographical Journal, vol. 165, no. 2, pp.183-192.

Zuziak, Z., 1998. Strategie rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Kraków: Politechnika Krakowska.